Leren voor morgen in het publieke domein

Mensen willen graag leren, maar gunnen zich er vaak de tijd niet voor. Zeker in het publieke domein is de druk groot om snel een nieuwe stap te zetten. Maar die nieuwe stap wordt aanzienlijk succesvoller, wanneer je eerst de tijd neemt om slim en scherp te kijken naar hoe de vorige stap is verlopen. Wat werkt wel en wat niet? ‘Leren in het publieke domein’ van Twynstra Gudde stelt niet de terugblik centraal, maar het leren van ervaringen voor de toekomst.

Wat is Leren in het publieke domein?

Leren in het publiek domein verbindt verleden, heden en toekomst met elkaar in een lemniscaat. Wat goed ging blijft behouden, zodat geen waardevolle kinderen met het badwater worden weggespoeld. De evaluatie geeft een helder inzicht in wat werkt en niet werkt, zowel formeel als informeel.

Boven en onder de ijsberg

Vaak wordt bij een terugblik alleen gekeken naar de bovenkant van de ijsberg: de formele kant met al zijn contracten, convenanten, nota’s en rapporten. Onder water bevinden zich echter de factoren die veel bepalender zijn voor succes: hoe wordt iets beleefd? Is er duidelijkheid over rollen? Wat ervaart men als kansen of risico? Durf je elkaar aan te spreken? Wij gaan vooral op zoek naar die onderliggende verklarende factoren.

Producten en diensten

Uw beleid of wetgeving evalueren

Steeds meer taken komen bij lagere overheden te liggen. De rekenkamer(commissie) kan met haar onderzoek een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol. Wij helpen u bij het uitvoeren van onderzoek dat zijn vruchten afwerpt in...

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet op maat

Is uw gemeente al bezig met de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet voor komend jaar? Dan vraagt u zich wellicht af wat de resultaten van de afgelopen jaren nu eigenlijk hebben opgeleverd. Heeft uw gemeente de resultaten van de vragenlijsten kunnen vertalen naar...

Lees meer

Project en Programma Review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. Een tussentijdse reflectie op een project of programma met belanghebbenden is een ‘must’, maar gebeurt nog te weinig. Samen met Good Work Company, Jo Bos & Co en Novaim hebben wij een...

Lees meer

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen helpen bij (evaluatie)vraagstukken die zich op verschillende domeinen richten. Van een verzoek vanuit de Rekenkamer tot een beleidsevaluatie over samenwerking, organisatie-innovatie of strategisch financiële en besturingsvraagstukken. Aan elk vraagstuk koppelen we inhoudelijke expertise en kennis van de politiek-bestuurlijke context.

Onze aanpak

De voorbereidende gesprekken zijn vaak al een interventie an sich. Met elkaar nadenken werkt verhelderend voor diverse stakeholders. Vervolgens bekijken we hoe we verschillende methodieken op maat van uw vraag kunnen toepassen.

Zoals cliëntervaringsonderzoeken, klantreizen, leerinterventies, gaming, review scan van projecten en programma’s, leernetwerken of 360 graden interventies. Bij de laatste nemen we vanuit uw vraag alle betrokken perspectieven mee: ambtelijk, Raad, portefeuillehouders, gebruikers, burgers en maatschappelijke organisaties.

Alle methodieken zijn erop gericht ook de onderkant van de ijsberg boven tafel te krijgen.

Lerend evalueren

We merken dat in steeds grotere mate klanten op zoek zijn naar hoe inzichten zo goed mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Daarom werken we in de projecten waar dit relevant is met onderzoekers en design thinkers, mensen die bij uitstek in staat zijn inzichten te vertalen naar concrete vervolgstappen.

Wat levert het u op?

Elke evaluatie-opdracht levert u concrete verbeteringen op. Vanuit leren en reflecteren leveren we u aanbevelingen voor een toekomstgerichte doorontwikkeling. Dat gaat een stuk verder dan ‘We moeten beter communiceren.’ U krijgt antwoord op de vraag wat u echt nodig heeft om te kunnen verbeteren. Onderdeel van die toekomstgerichte doorontwikkeling kunnen – naast het evaluatierapport – interventies zijn die maken dat de inzichten doorleefd worden en de vervolgstappen door de organisatie zelf (aan)gedragen worden. Het resultaat is een lerende organisatie.
.

Ons team

Ons team bestaat uit een combinatie van zeer ervaren onderzoekers met bestuurlijke ervaring tot mensen met achtergrond in design thinking, doorgewinterde evaluatie onderzoekers en kenners van organisatiekunde. Per opdracht kijken we wie het beste bij uw vraag past.

Cases

Versterken regie bij grote projecten gemeente Huizen

De gemeenteraad van Huizen wil weten of de besluitvorming en de controle bij grote projecten doelmatig en doeltreffend zijn. In opdracht van de gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde dit onderzocht en aanbevelingen voor verbetering gedaan. De opdracht...

Lees meer

Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad

Om klaar te zijn voor de toekomst, heeft de gemeente Zaanstad een organisatieontwikkeling in gang gezet. Twynstra Gudde begeleidt de gemeente bij het evalueren van het veranderproces en helpt bij het vormgeven van het interne leerproces. Inspelen op veranderingen De...

Lees meer

Hoe pakt de landelijke Rotterdamwet uit in Rotterdam zelf?

Met de Rotterdamwet (officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) kunnen de grote steden de afnemende leefkwaliteit in probleemwijken aanpakken. Met een uitbreiding in 2016 geeft de wet drie mogelijkheden om in te grijpen in de toewijzing van...

Lees meer

Geïnteresseerd?

Wilt u met ons in gesprek om binnen uw organisatie toekomstgericht te leren? Neem dan contact op met Roel Lauwerier, Senior Adviseur Overheid & Organisatie, telefoon 033 – 4677769, rla@tg.nl. Of maak gebruik van het formulier.

Blog

Wat kunt u als rekenkamer onderzoeken? Vijf tips voor onderwerpen

  Rekenkameronderzoeken maken inzichtelijk hoe beleid is opgezet, wat de resultaten ervan zijn en hoe die zijn bereikt. Hoe maakt u die optimaal effectief? Wanneer u er zo veel mogelijk van leert voor de toekomst. Leren in het publieke domein leidt tot meer...

Leren van Barolo

Op vakantie in Piemonte, de mooiste streek in Italië en onze favoriete vakantiestek. Fantastische uitzichten, prima keuken en nog mooiere wijnen. De bekendste is de Barolo; wijn der koningen, koning der wijnen. Op een terras bij wijnboer Giuseppe zitten mijn vriendin...

Leren van de zorgervaring van uw inwoners? Dat kan echt!

Wat leert u van de ervaringen van uw inwoners op het gebied van zorg en de ondersteuning in uw gemeente? Is het afvinken van het verplichte cliëntervaringsonderzoek voldoende? Wij geloven hier niet in. Als gemeente en zorgverlener is het belangrijk om inzicht te...

Oproep aan gemeenten: haal alles uit het cliëntervaringsonderzoek

Laatst was ik op bezoek bij mijn oma, 84 jaar, nogal slecht ter been, maar met ondersteuning van de Wmo en ons als familie kan ze zelfstandig blijven wonen op de boerderij waar ze al sinds haar huwelijk woont. Mijn oog viel toen op de vragenlijst die op de keukentafel...